the DUTCH GUILD of VIDEO ENGINEERS
In Memoriam Rob ten Siethoff

Rob heeft zijn eerste ervaringen opgedaan bij Europe Video, dat toen was gevestigd aan de Prinsengracht in Amsterdam. Hier heeft hij zich verdienstelijk bezig gehouden met de technische aspecten van het overschrijven van film naar video.
Na vanaf 1983 enkele jaren bij Sony als Sales Engineer te hebben gewerkt, was Rob mede-oprichter van Amsterdam Video Postproductions, met het doel hoogwaardige faciliteiten voor de reclame-industrie in Nederland te bieden.
Dit laatste heeft ertoe bijgedragen dat Rob is uitgegroeid tot dé technische “kwaliteitsgoeroe” van Nederland en dat hij door eenieder in het vak geroemd werd om zijn technische visie en de mogelijkheden die hij aanwendde om deze in praktijk te brengen.
Deze activiteiten resulteerden in een overstap naar het toenmalig NOB, waar Rob de grondlegger was van het digitaliseringsproces. Door zijn toedoen bereikten de beeld- en geluidskwaliteit hoge standaarden en onder zijn leiding werd een grootschalige vervanging van het BCN-formaat naar Digital Betacam een groot succes. In die tijd zijn er Nederlandse standaarden bepaald die het tot op heden nog steeds mogelijk maken om content-uitwisseling tussen de Nederlandse spelers in het Broadcastveld te realiseren.
Naar aanleiding van deze digitalisering werd mede door Rob de Dutch Guild opgericht, met als doel om zowel technische kennis te verbreden als standaarden vast te stellen in Broadcast-Nederland. Jaren later, toen de Dutch Guild evolueerde tot de Dutch Guild of Multi-Media Engineers, was Rob weer van de partij als vertegenwoordiger vanuit de publieke omroep.
Ook hierin was hij weer de aanjager van standaardisatie, zoals de NL Metadata standaard, en hij was ook technisch voorvechter van breedbeeld in Nederland.
Na het beëindigen van zijn activiteiten binnen de publieke omroep is Rob zich altijd met hart en ziel blijven inzetten als een van de Kernteamleden van de Dutch Guild of Multi-Media Engineers. Ondanks dat hij om gezondheidsredenen enige tijd geleden het vaste Kernteam moest verlaten, bleef hij zich aan de zijlijn volledig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de Dutch Guild of Multi-Media Engineers en gaf hij commentaar op de organisatie van de evenementen, daar waar nodig.

De Dutch Guild of Multi-Media Engineers verliest met het heengaan van Rob, de nestor van onze club, een gedreven, technisch begaafd en kritisch lid.

Wij wensen Lize en verdere familie heel veel sterkte met het verlies van deze markante persoonlijkheid.

mei 2014

De Dutch Guild of Multi-Media Engineers,
Ad Besuijen, Rens Dijkshoorn, Rob Koenen, Nico Kraakman, Hank van de Loo, Dolf Schinkel, Hugo Waterschoot, Ab Weber

< terug